Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổng cục Du lịch

20/12/2018 | 09:45

.

Tổng cục Du lịch là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Du lịch quy định tại Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Địa chỉ:  Số 80 Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024).3.9423760  
Fax: (024)-3.9424115

Website: http://www.vietnamtourism.gov.vn/

Tổng cục trưởng: Nguyên Trùng Khánh
Điện thoại: (024)-3.9421060                 
Email: khanhvnat@
vietnamtourism.gov.vn

Phó Tổng cục trưởng: Ngô Hoài Chung
Điện thoại: (024)-3.9423760                
Email: chungvnat
@vietnamtourism.gov.vn

Phó Tổng cục trưởng:  Hà Văn Siêu
Điện thoại: (024)-3.9423760                
Email: havansieu@vietnamtourism.gov.vn

Phó Tổng cục trưởng:  Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại: (024)-3.9423760                
Email: n_thanhhuong
@vietnamtourism.gov.vn


 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×