Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

20/12/2018 | 09:45

.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về du lịch và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Anh: Viet Nam National Authority of Tourism. Tên viết tắt tiếng Anh: VNAT.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quy định tại Quyết định số 1536/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Địa chỉ:  Số 80 Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024).3.9423760  
Fax: (024)-3.9424115

Website: http://www.vietnamtourism.gov.vn/

Cục trưởng: Nguyên Trùng Khánh
Điện thoại: (024)-3.9421060                 
Email: khanhvnat@
vietnamtourism.gov.vn

Phó Cục trưởng:  Hà Văn Siêu

Điện thoại: (024)-3.9423760                
Email: havansieu@vietnamtourism.gov.vn

Phó Cục trưởng:  Nguyễn Lê Phúc

Điện thoại:          
Email: 

Phó Cục trưởng:  Phạm Văn Thủy

Điện thoại:             

Email: 


 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×