Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhà hát Tuổi trẻ

21/04/2017 | 10:33

.

Nhà hát Tuổi trẻ (tên giao dịch quốc tế: Youth Theatre of Vietnam) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn các loại hình nghệ thuật kịch, ca múa nhạc phù hợp với thị hiếu, tâm lý của tuổi trẻ, góp phần giáo dục thẩm mỹ, tư tưởng,đạo đức, phong cách sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Nhà hát Tuổi trẻ (sau đây gọi tắt là Nhà hát) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà hát Tuổi trẻ quy định tại Quyết định số 2597/QĐ-BVHTTDL  ngày 09 tháng 7 năm 2018.

Địa chỉ: Số 11, Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: (024) 3.9434673 - 3.9446669 - 3.9430820
Fax: (024)-3.8229850 
Email: nhahattuoitrevietnam@gmail.com

Giám đốc: Phạm Chí Trung
Điện thoại: (024)-3.9446669 

Phó Giám đốc: Nguyễn Sĩ Tiến
Điện thoại: (024)-3.9430820 


 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×