Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam

21/04/2017 | 11:26

Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Opera & Ballet) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật nhạc kịch (Opera), vũ kịch (Ballet); sưu tầm, bảo tồn, thể nghiệm và phát triển nghệ thuật nhạc vũ kịch Việt Nam.

Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà hát) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam quy định tại Quyết định số 1317/QĐ-BVHTTDL  ngày 05 tháng 5 năm 2014.

Địa chỉ: số 11 ngõ Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:  (024)-3.8463528
Fax: (024)-3.8463528
Email: vnob.nhacvukich@gmail.com

Giám đốc:  Trần Ly Ly
Điện thoại: (024)-3.8462651

Phó Giám đốc:  Phạm Hồng Hải
Điện thoại: (024)-3.8465739

Phó Giám đốc:  Hà Mạnh Trung
Điện thoại: (024)-6.2732087

Phó Giám đốc:  Ngô Thị Kiều Ngân
Điện thoại: (024)-3.8462811
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×