Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

21/04/2017 | 11:26

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc, tạp kỹ đương đại mang đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà hát) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam quy định tại Quyết định số 510/QĐ-BVHTTDL  ngày 04 tháng 3 năm 2014.

Địa chỉ: Số 58 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội và Số 79 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8430913 - 3.9381172
Fax:  (024)-3.7330508  
Email: nhacnheviet@gmail.com 

Quyền Giám đốc:  Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Điện thoại: (024)-3.2373956

Phó Giám đốc:  Bùi Thanh Huệ
Điện thoại: (024)-3.7342348

Phó Giám đốc:  Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại: (024)-3.7342347

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×