Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhà hát Múa Rối Việt Nam

21/04/2017 | 11:38

.

Nhà hát Múa rối Việt Nam là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật múa rối (rối cạn và rối nước); sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa rối truyền thống Việt Nam.

Nhà hát Múa rối Việt Nam (sau đây gọi là Nhà hát) có tư pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà hát Múa rối Việt Nam quy định tại Quyết định số 3304/QĐ-BVHTTDL  ngày 31 tháng 8 năm 2018.

Địa chỉ: Số 361, Trường Chinh, Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (024) - 3.8531333
Fax: (024)-3.8538674 
Email: nhahattw@vnn.vn

Giám đốc:  Ngô Thanh Thuỷ
Điện thoại: (024)-3.8531333 

Phó Giám đốc:  Vương Tất Lợi
Điện thoại: (024)-3.5682586

Phó Giám đốc:  Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại: (024)-3.5630242

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Phương

Điện thoại: (024)-3.5638806

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×