Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhà hát Kịch Việt Nam

21/04/2017 | 11:28

.

Nhà hát Kịch Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Drama Theatre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật kịch nói; sưu tầm, bảo tồn và phát triển nghệ thuật kịch nói.

Nhà hát Kịch Việt Nam (sau đây gọi là Nhà hát) có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà hát Kịch Việt Nam quy định tại Quyết định số 3211/QĐ-BVHTTDL  ngày 24 tháng 8 năm 2018.

Địa chỉ: số 01 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.9335525
Fax: (024)-3.9330804
Email: nhahatkichvietnamvn@fpt.vn

Giám đốc:  
Điện thoại:  (024)-3.9333838

Phó Giám đốc:  Nguyễn Xuân Bắc
Điện thoại:  (024)-3.9333535
 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×