Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Liên đoàn Xiếc Việt Nam

20/04/2017 | 09:57

.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Circus Federation) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật xiếc, tạp kỹ tổng hợp, sưu tầm, nghiên cứu thể nghiệm và phát triển nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam (sau đây gọi tắt là Liên đoàn) có con dấu, tài khoản riêng theo quy đinh của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam quy định tại Quyết định số 3220/QĐ-BVHTTDL  ngày 27 tháng 8 năm 2018.

Địa chỉ: Số 69, Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại:  (024)-3.9421496 - 3.9422116
Fax: (024)-3.9421946 
Email: vietnamcircusfederation@gmail.com

Giám đốc: Tạ Duy Ánh
Điện thoại: (024)-3.9422116   

Phó Giám đốc: Trần Mạnh Cường
Điện thoại: (024)-3.9421497

Phó Giám đốc: Tống Toàn Thắng
Điện thoại:  (024)-3.9428972

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×