GÓP Ý "DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2021 – 2025"

Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Định vị cho được thương hiệu du lịch quốc gia
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Định vị cho được thương hiệu du lịch quốc gia 30/07/2021 | 15:08 Một trong những nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn là “Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, bảo đảm nhất quán từ quan điểm, mục tiêu, chương trình hành động và có thể chế, chính sách đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Tuy nhiên, theo tôi, đến nay chúng ta cũng chưa thực sự có những cơ chế chính sách cho du lịch và vì du lịch.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch 2021-2025: Chuyển đổi là nhu cầu sống còn của ngành du lịch – lữ hành!
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch 2021-2025: Chuyển đổi là nhu cầu sống còn của ngành du lịch – lữ hành! 30/07/2021 | 07:30 Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi toàn bộ nhận diện và thậm chí cả bản chất của ngành du lịch, đặc biệt là kinh doanh lữ hành, ở một giác độ nào đó!. Xoay quanh chủ đề này, trân trọng chia sẻ loạt bài viết thể hiện quan điểm của TS. Trịnh Lê Anh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội về chuyển đổi số trong ngành du lịch - lữ hành để góp thêm những kiến giải cho Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch 2021-2025 của Bộ VHTTDL.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Nhân lực du lịch phải thích ứng với tình hình mới
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Nhân lực du lịch phải thích ứng với tình hình mới 29/07/2021 | 12:50 Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, ngành Du lịch trong đó có đội ngũ lao động của ngành bị ảnh hưởng nặng nề, đòi hỏi cần có những chủ trương, chính sách phù hợp để phát triển nguồn nhân lực trong tình hình mới.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Giải pháp để phát triển thị trường du lịch nội địa: Phải chinh phục khách bằng chất lượng và trái tim
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Giải pháp để phát triển thị trường du lịch nội địa: Phải chinh phục khách bằng chất lượng và trái tim 25/07/2021 | 13:35 Để ứng phó với tình hình du lịch nội địa trong giai đoạn mới và cứu cánh phát triển kinh tế nhất thiết phải cơ cấu lại thị trường du lịch, tập trung vào các thị trường trọng điểm, chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Đào tạo, phát triển nhân lực du lịch trong tình hình mới
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Đào tạo, phát triển nhân lực du lịch trong tình hình mới 24/07/2021 | 16:19 Với “phép thử” của Covid-19, ngành du lịch cần ứng phó có trách nhiệm và phát triển bền vững, trong đó việc đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nhân lực du lịch là vấn đề cấp thiết.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch 24/07/2021 | 16:18 Thời gian qua, việc phát triển du lịch dựa trên những giá trị văn hóa đặc trưng của các địa phương trong đó có Quảng Nam đã phát huy hiệu quả, tạo nên nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, trong tình hình mới, để phát triển du lịch, bên cạnh việc phát huy thế mạnh là nền tảng văn hoá, các địa phương cũng cần xây dựng các nhóm giải pháp có tính khả thi
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Sản phẩm chủ đạo sẽ tạo ra cú hích
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Sản phẩm chủ đạo sẽ tạo ra cú hích 24/07/2021 | 16:17 Việt Nam có nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn phong phú là yếu tố quan trọng và rất thuận lợi để phát triển du lịch. Trên chặng đường phát triển đó, mỗi giai đoạn sẽ dựa vào các yếu tố khách quan và chủ quan để thiết lập chiến lược phát triển du lịch phù hợp.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Giải pháp phát triển du lịch là xây dựng sản phẩm du lịch trên nền tảng văn hoá
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Giải pháp phát triển du lịch là xây dựng sản phẩm du lịch trên nền tảng văn hoá 22/07/2021 | 16:17 Việt Nam hội tụ đa dạng và phong phú nhiều giá trị di sản văn hóa và truyền thống tốt đẹp. Đó là cơ sở cốt lõi và lợi thế để xây dựng và phát triển du lịch văn hóa, đồng thời góp phần bảo tồn và giữ gìn, lan tỏa những giá trị văn hóa trong cộng đồng. Với tinh thần này, Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch trên nền tảng văn hóa...
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Phải có những cơ chế, chính sách đủ mạnh
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Phải có những cơ chế, chính sách đủ mạnh 15/07/2021 | 16:16 Có thể khẳng định rằng, sự tăng trưởng của du lịch sẽ có những đóng góp cho nền kinh tế, quảng bá hình ảnh quốc gia và tạo ra đòn bẩy cho nhiều ngành, lĩnh vực liên quan.
Số hóa ngành du lịch: Không còn độ trễ cho sự chờ đợi
Số hóa ngành du lịch: Không còn độ trễ cho sự chờ đợi 14/07/2021 | 16:48 Tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm nay của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã hối thúc các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, doanh nghiệp du lịch quyết liệt thực hiện số hóa ngành du lịch. Bộ trưởng khẳng định, không còn độ trễ cho sự chờ đợi.