GÓP Ý "DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2021 – 2025"

Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Phải thay đổi cả về nhận thức và hành động
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Phải thay đổi cả về nhận thức và hành động 08/07/2021 | 16:14 Đặt ra nhiệm vụ “Xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đến năm 2030, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 47 - 50 triệu lượt, du lịch đóng góp khoảng 14 - 15% GDP và nâng tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GDP lên trên 50%”.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Bàn cách khôi phục, phát triển du lịch nội địa trong trạng thái bình thường mới
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Bàn cách khôi phục, phát triển du lịch nội địa trong trạng thái bình thường mới 07/07/2021 | 16:23 Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, ông Vũ Thế Bình Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã đề nghị, cần đánh giá lại tầm quan trọng, vai trò nền tàng của du lịch nội địa.
Thứ trưởng Đoàn Văn Việt: Dự kiến đầu tháng 7, Bộ VHTTDL trình Chính phủ dự thảo đề án hộ chiếu vaccine
Thứ trưởng Đoàn Văn Việt: Dự kiến đầu tháng 7, Bộ VHTTDL trình Chính phủ dự thảo đề án hộ chiếu vaccine 30/06/2021 | 09:47 Hiện Bộ VHTTDL đang chuẩn bị để tới tháng 7 sẽ báo cáo Thủ tướng đề án triển khai thí điểm hộ chiếu vaccine và có nhiều công việc phải làm.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Cần cơ cấu, tính toán cân bằng lại thị trường du lịch
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Cần cơ cấu, tính toán cân bằng lại thị trường du lịch 29/06/2021 | 16:53 Sáng 29/6, tại Bộ VHTTDL và 63 điểm cầu truyền hình trên cả nước đã diễn ra Hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025.