Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Hợp tác quốc tế

23/12/2018 | 09:42

.

Cục Hợp tác quốc tế là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật, tổ chức và hướng dẫn hoạt động về quan hệ, hợp tác và hội nhập quốc tế thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.   

Cục Hợp tác quốc tế có con dấu riêng và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Hợp tác quốc tế quy định tại Quyết định số 763/QĐ-BVHTTDL ngày 38 tháng 3 năm 2023.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.943.4217 
Fax: (024)-3.943.7101

Email: 
Website: icd.gov.vn

Cục trưởng: Nguyễn Phương Hòa                
Điện thoại: (024)-3.9447371         
Email: 
hoanp.htqt@bvhttdl.gov.vn

Phó Cục trưởng:  Trần Nhất Hoàng        

Điện thoại: (024)-3.9433381           
Email: 
hoangtn.htqt@bvhttdl.gov.vn

Phó Cục trưởng:  Trần Hải Vân

Điện thoại: (024)-3.9434287

Email: vanth.htqt@bvhttdl.gov.vn

Các đơn vị trực thuộc:

1. Văn phòng Cục

- Số điện thoại: 024.39434217

- Số Fax: 024.39437101

Chánh Văn phòng: Nguyễn Phong Phú

Phó Chánh Văn phòng:

+ Trương Thị Thanh Thủy

+ Nguyễn Thị Thắng

2. Phòng Châu Á-Thái Bình Dương

- Số điện thoại: 024.39439975

- Số Fax: 024.39437101

-  Trưởng phòng: Âu Việt Hưng

- Phó Trưởng phòng:

+ Võ Trường Ân

+ Nguyễn Đức Thắng

3. Phòng Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế

- Số điện thoại:024.39434130

- Số Fax: 024.39437101

- Trưởng phòng: Trịnh Quốc Anh

- Phó Trưởng phòng: Đặng Thị Thu Thủy

4. Trung tâm Quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch

-Số điện thoại: 024.39439972

- Số Fax: 024.39437101

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Phương Lan

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×