Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công ty TNHH một thành viên XNK phát hành phim Việt Nam

01/03/2017 | 15:55

Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8534360
Fax: (024)-3.8531611
Email: fafilmvietnam@vnn.vn

Giám đốc: Vũ Quang Bình
Điện thoại: (024)-3.8539368

Phó Giám đốc:  Phạm Văn Hoạ
Điện thoại: (024)-3.8534519

Phó Giám đốc:  Lê Văn Hoàng
Điện thoại: (024)-3.8533956

Phó Giám đốc:  Nguyễn Văn Hồng
Điện thoại: (028)-3.8290544

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)-3.8251022
Fax: (028)-3.8251022

Giám đốc:  Nguyễn Văn Hồng
Điện thoại: (028)-38290544

Phó Giám đốc:  Nguyễn Đình Yên
Điện thoại: (028)-3.8290540

Chi nhánh tại Đà Nẵng
Điên thoại:
 (0511)-3.245896       
Fax: (0511)-3821453

Giám đốc:  Huỳnh Thị Tuyết
Điện thoại: (0511)-3.245897

Phó Giám đốc: Thành Hồng Nga
Điện thoại: (0511)-3.896215

Phó Giám đốc: Trần Văn Mai
Điện thoại: (0511)-3245896

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×