Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Thế giới

24/04/2017 | 10:11

Nhà xuất bản Thế giới là doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng xuất bản, in ấn, phát hành các xuất bản phẩm bằng tiếng nước ngoài, song ngữ hoặc tiếng Việt để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước và giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam với thế giới theo quy định của pháp luật.

Nhà xuất bản Thế giới có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở chính tại số 46 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 46 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8253841-3.8251289
Fax: (024)-3.8269578
 

Giám đốc: Trần Đoàn Lâm
Điện thoại: (024)-3.8253841   Máy nội bộ 185
 

Phó Giám đốc: Phạm Trần Long
Điện thoại: (024)-3.8253841   Máy nội bộ 170
 

Phó Giám đốc: Bùi Thế Khoa
Điện thoại: (024)-3.8253841 
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×