Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam

12/04/2017 | 11:00

Địa chỉ: số 4 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8454514-3.7331179
Fax: (024)-3.8235480
Email: ptvn@vietnamfilm.com.vn

Giám đốc: Vương Tuấn Đức
Điện thoại: (024)-3.8234858

Phó Giám đốc: Tạ Triệu Thôi
Điện thoại: (024)-3.8430215

Phó Giám đốc: Vũ Xuân Hưng
Điện thoại: (024)-3.8474398
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×