Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công ty TNHH một thành viên Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt nam

01/03/2017 | 14:11

Địa chỉ: số 2 Lê Lợi, Phường I, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại: (064)-3.852405-3.852603
Fax: (064)-3.852834
Email: info@oscvn.com

Giám đốc:  Phạm Tuấn 
Điện thoại: (064)-3.858913

Phó Giám đốc: Thái Hồng Cương
Điện thoại: (064)-3.852893

Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Ngữ
Điện thoại: (064)-3.852610

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×