Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

24/04/2017 | 09:30

.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là đơn vị sự nghiệp văn hoá có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng sưu tầm, lưu trữ, bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật, các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Bảo tàng) là bảo tàng cấp quốc gia, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của  Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam quy định tại Quyết định số 3400/QĐ-BVHTTDL  ngày 12 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: Số 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: (024)-3.8233084  
Fax: (024)-3.7341427 
Email: btmtvn@vnfam.vn

Giám đốc:  Nguyễn Anh Minh
Điện thoại: (024)-3.8465801

Phó Giám đốc:  Bùi Thị Thanh Mai
Điện thoại: (024)-3.7349644

Phó Giám đốc: Trần Thị Hương
Điện thoại: (024)-3.5134828 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×