Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bảo tàng Hồ Chí Minh

24/04/2017 | 10:00

.

Bảo tàng Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có chức năng bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua hiện vật, di tích liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Bảo tàng) là bảo tàng cấp quốc gia, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo tàng Hồ Chí Minh quy định tại Quyết định số 3231/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2018.

Địa chỉ: Số 19 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: (024)-3.8463757  Máy lẻ: 126
Fax: (024)-3.8349837 
Email: info@baotanghochiminh.vn

Giám đốc: Vũ Mạnh Hà

Điện thoại: (024)-3.8455913

Phó Giám đốc:  Phạm Thị Thanh Mai

Điện thoại: (024)-3.7334221 

Phó Giám đốc:  Đỗ Thị Thu Hằng

Điện thoại: (024)-3.8230898

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×