Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhà hát Lớn Hà Nội

12/04/2017 | 13:38

.

Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội (tên giao dịch quốc tế: Hanoi Opera House) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban Quản lý Nhà Hát Lớn Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Nhà hát Lớn quy định tại Quyết định số 2599/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2018.

Địa chỉ: số 01 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.9330113
Fax: (024)-3.9330116 
Email: hnopera@hanoioperahuose.org.vn    
Website: hanoioperahouse.org.vn

Giám Đốc: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Điện thoại: (024)-3.9330114
Email: nguyet_khanhbin@yahoo.com.vn

Phó Giám Đốc: Đỗ Mạnh Hà
Điện thoại: (024)-3.9333250
Email: manhha9566@gmail.com

Phó Giám Đốc: Chu Văn Hùng
Điện thoại: (024)-3.8248030
Email: hungbauevent@gmail.com

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×