Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thông báo kết quả đấu thầu Dự án cải tạo, sửa chữa Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế

04/12/2014 | 16:47

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Địa chỉ: Số 32 Hào Nam - Quận Đống Đa -  Tp.Hà Nội

Điện thoại: 04.38569161

Fax: 04.38516415                                
           
Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế.

2. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

Chỉ định thầu

 

99.000.000

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Minh Phú

167/QĐ-VHNTQGVN ngày 19/8/2014

 

Trọn gói

 

8/2014

 

2

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Chỉ định thầu

 

8.677.000

Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Bộ Quốc Phòng

177/QĐ- VHNTQGVN ngày 22/8/2014

 

Trọn gói

 

8/2014

3

Cải tạo, sửa chữa Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế

Chào hàng cạnh tranh

1.970.859.000

Công ty cổ phần Meric

296/QĐ- VHNTQGVN ngày 18/11/2014

Theo đơn giá cố định

180 ngày

4

Phòng, cháy chữa cháy

Chỉ định thầu

205.632.000

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật 3Q

250/QĐ- VHNTQGVN ngày 7/11/2014

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

5

Phòng, chống mối

Chỉ định thầu

198.843.000

Công ty cổ phần thương mại lâm sản Hà Nội

251/QĐ- VHNTQGVN ngày 7/11/2014

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

6

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu

56.166.000

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Chấn Hưng

252/QĐ- VHNTQGVN ngày 7/11/2014

Hợp đồng trọn gói

Theo thời gian thực hiện của dự án

7

Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

Chỉ định thầu

2.000.000

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Minh Phú

216/QĐ- VHNTQGVN ngày 09/10/2014

Hợp đồng trọn gói

30 ngày


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×