Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ VHTTDL: Mời thầu gói thầu "Kiểm toán công trình"

12/07/2018 | 15:42

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: Kiểm toán công trình.

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 1.024.906.000 đồng (Một tỷ không trăm hai mươi tư triệu chín trăm linh sáu nghìn đồng)

-    Nội dung chính của gói thầu: Kiểm toán công trình Cải tạo nhà làm trụ sở trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

-    Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

2. Tên dự án: Cải tạo nhà làm trụ sở trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2018 đến trước 08 giờ 00, ngày 20 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: 

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Địa chỉ: 51-53 đường Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84)-(024)-3.943.7558

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu Việt Nam đồng)

9. Thời điểm đóng thầu 08 giờ 00, ngày 2 tháng 8 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu 08 giờ 30, ngày 2 tháng 8 năm 2018.
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×