Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Cải tạo, nâng cấp hạng mục Nhà tập môn Cầu lông của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

22/10/2018 | 11:50

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
1. Tên gói thầu: Cải tạo, nâng cấp hạng mục Nhà tập môn Cầu lông.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Kết quả đấu thầu: Lựa chọn được 01 nhà thầu trong số 03 nhà thầu tham gia đấu thầu.

4. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 866/QĐ-TDTTBN ngày 08/10/2018 của Hiệu trưởng, Chủ đầu tư Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp hạng mục Nhà tập môn Cầu lông của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

5. Giá trúng thầu: 6.563.612.284 đồng (Đã bao gồm thuế VAT).

(Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm mười hai nghìn, hai trăm tám mươi bốn đồng)

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Cơ khí và xây dựng Tân Thành An.

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 190 ngày.
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×