Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh gửi thông tin mời thầu; gói thầu: Cải tạo, nâng cấp hạng mục nhà tập môn Cầu lông

14/08/2018 | 13:55

THÔNG BÁO MỜI THẦU


1. Chủ đầu tư/bên mời thầu: Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
2. Tên gói thầu: Cải tạo, nâng cấp hạng mục nhà tập môn Cầu lông.
3. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp hạng mục nhà tập môn Cầu lông của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.
4. Nguồn vốn: Ngân sách cấp.
5. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 ngày 17 tháng 8 năm 2018 đến trước 9 giờ 30 ngày 28  tháng 8 năm 2018 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: (0222)2217401, Fax: (0222)3832550.
8. Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.500.000 đồng
9. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
10. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: vào 9 giờ 30 ngày  28  tháng 8 năm 2018.
11. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai: vào 10 giờ 00 ngày 28 tháng 8 năm 2018.

Thông báo mời thầu

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×