Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm CNTT: Thuê chỗ đặt  và bảo trì hệ thống CMS của báo điện tử Tổ Quốc

14/06/2018 | 08:27

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1.Tên gói thầu: Thuê chỗ đặt và bảo trì hệ thống CMS của báo điện tử Tổ Quốc.

2.Tên nhiệm vụ: Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin của Trung tâm Công nghệ thông tin.

3.Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4.Bên mời thầu: Trung tâm Công  nghệ thông tin – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5.Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

6.Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2018 đến trước 09 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2018.

7. Địa điểm: Số 20 Ngõ 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

8.Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2018. 
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×