Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh gửi thông tin mời thầu; gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tập luyện theo định mức.

06/08/2018 | 11:15

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Chủ đầu tư/bên mời thầu: Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
2. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tập luyện theo định mức.
3. Tên dự toán mua sắm: Dự toán mua sắm trang thiết bị tập luyện theo định mức.
4. Nguồn vốn: Ngân sách cấp.
5. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 ngày 08 tháng 8 năm 2018 đến trước 9 giờ 30 ngày 20  tháng 8 năm 2018 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: (0222)2217401, Fax: (0222)3832550.
8. Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng
9. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
10. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: vào 9 giờ 30 ngày  20  tháng 8 năm 2018.
11. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai: vào 10 giờ 00 ngày 20 tháng 8 năm 2018.

Thông báo mời thầu
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×