Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Văn phòng Tổng Cục Thể dục Thể thao thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp vũ khí thể thao

20/12/2016 | 17:03

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

 1. Thông tin chung:
 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Tổng Cục Thể dục Thể thao.

-       Địa chỉ: Số 36, Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội;

-       Điện thoại: 04.37472534                     Fax: 04.37331198

 1. Tên dự án: Cung cấp vũ khí thể thao.
 1. Nội dung chính và kết quả lựa chọn nhà thầu:
 1. Tên gói thầu: Cung cấp vũ khí thể thao.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
 3. Quyết định số 154/QĐ-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Chánh Văn phòng Tổng Cục Thể dục Thể thao về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
 4. Tên nhà thầu trúng thầu:Liên danh Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng và công ty và công ty cổ phần Sao Việt Hà.

-       Nhà thầu đứng đầu Liên Danh: Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng

-       Nhà thầu Liên danh: Công ty cổ phần Sao Việt Hà

 1. Giá trị trúng thầu: 43.648.000.000 đồng
 2. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2016.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×