Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp thẻ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014

10/11/2014 | 08:31

A. Thông tin chung:

1.    Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Tổng cục thể dục thể thao
- Địa chỉ: 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại 043.7472534              Fax: 043.7331198
3.    Tên dự án: Làm thẻ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1.    Tên gói thầu: Cung cấp thẻ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014

2.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

3.    Giá trúng thầu: 162.498.050đ (Một trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi tám nghìn không trăm năm mươi đồng chẵn)

4.    Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển in Kim Lai

5.    Quyết định phê duyệt: Quyết định số 436/QĐ-VP ngày 04 tháng 11 năm 2011

6.    Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

7.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×