Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc 2015

04/06/2015 | 14:02

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao

- Địa chỉ: 36 Trần Phú, Ba Đình - TP.Hà Nội

- Điện thoại: 043.7472534                 Fax: 043.7331198
                   
2. Tên dự án:
Mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc 2015


THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:


1.  Tên gói thầu: Mua sắm máy tính máy in

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

3. Giá trúng thầu: 586.190.000đ (Năm trăm tám mươi sáu triệu, một trăm chính mươi ngàn đồng chẵn)

4. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại điện tử - Tin học Hà Nội

5. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 215/QĐ-VP ngày 02/6/2015

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng chọn gói

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×