Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo nhà B cơ quan Tổng cục Thể dục thể thao

30/05/2016 | 15:48

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
A.  Thông tin chung

1. Cơ quan đăng ký thông báo: Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao.

Địa chỉ: Trần Phú, Phường Điện biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.37472534                       Fax: 04.37331198

2. Tên dự án:
Sửa chữa, cải tạo nhà B cơ quan Tổng cục Thể dục thể thao

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 562/QĐ-TCTDTT ngày 16.5.2016 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo nhà B cơ quan Tổng cục Thể dục thể thao

4. Chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

1. Tên gói thầu:
Thi công xây dựng sửa chữa, cải tạo nhà B cơ quan Tổng cục Thể dục thể thao

-    Loại gói thầu: Xây lắp

-    Giá gói thầu: 889.985.000 đồng

-    Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng sửa chữa, cải tạo nhà B gồm: Chống thấm mái, thay máng thoát nước,  sơn lại tường trong và ngoài nhà, cải tạo khu vệ sinh các tầng

-    Thời gian thực hiện hợp đồng

2.  Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:
Sửa chữa, cải tạo nhà B cơ quan Tổng cục Thể dục thể thao

3. Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 30 tháng 5 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 06 tháng 6 năm 2016

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao tại số 36 Trần Phú, Phường Điện biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.37472534                       Fax: 04.37331198

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đông(Tiền mặt)

10. Thời điểm đống thầu: 09 giờ 00, ngày tháng 6 năm 2016

11.  Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 06 tháng 6 năm 2016

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×