Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04 – Thi công cải tạo, sửa chữa tầng hầm nhà B

26/04/2016 | 10:37

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04.39438231                   Fax: 04.39439009
2. Tên dự án : Cải tạo, sửa chữa tầng hầm nhà B – 51 Ngô Quyền, Hà Nội

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu

Tên dự án

Cải tạo, sửa chữa tầng hầm nhà B – 51 Ngô Quyền, Hà Nội

Tên gói thầu

Gói thầu số 04 – Thi công cải tạo, sửa chữa tầng hầm nhà B

Số thông báo mời thầu

Báo đấu thầu số 209, Thứ ba, ngày 03.11.2015

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Giá gói thầu

2.306.931.826 đồng

Giá trúng thầu

2.270.020.000 đồng

Nhà thầu trúng thầu

Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà hát Hà Nội số 15

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng

80 ngày

Quyết định phê duyệt

Quyết định số 416/QĐ-VP ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×