Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Văn phòng Bộ Vặn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở các cơ quan thuộc Bộ Vặn hóa, Thể thao và Du lịch

08/04/2016 | 16:23

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Bộ Vặn hóa, Thể thao và Du lịch

- Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm – TP.Hà Nội

- Điện thoại: 04.39438231                 Fax: 04.39439009                   

2. Tên dự án: Trụ sở các cơ quan thuộc Bộ Vặn hóa, Thể thao và Du lịch

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu 1

Tên dự án

Trụ sở các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên gói thầu

Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án

Số thông báo mời thầu

Số báo 185 Ngày 30.9.2015

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Giá gói thầu

1.404.573.845 đ

Giá trúng thầu

1.372.167.000 đ

Nhà thầu trúng thầu

Công ty CP Đầu tư – Xây dựng công trình Văn hóa và Đô thị

Loại hợp đồng

Hợp đồng chọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng

Theo tiến độ dự án

Quyết định phê duyệt

QĐ số 415/QĐ-VP ngày 31.3.2015 về kết quả đấu thầu gói thầu số 01 của văn phòng Bộ VH,TT&DL


Gói thầu 2

Tên dự án

Trụ sở các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên gói thầu

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và hoàn thiện công trình

Số thông báo mời thầu

Số báo 190 ngày 07.10.2015

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Giá gói thầu

96.200.550.108 đ

Giá trúng thầu

95.744.215.447 đ

Nhà thầu trúng thầu

Liên doanh nhà thầu Vivaso – Handico 52

Loại hợp đồng

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Thời gian thực hiện hợp đồng

22 tháng

Quyết định phê duyệt

QĐ số 56/QĐ-VP ngày 01.3.2016 của văn phòng Bộ VH,TT&DL phê duyệt kết quả đấy thầu gói thầu số 06


Gói thầu 3

Tên dự án

Trụ sở các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên gói thầu

Gói thầu số 17: Quan trắc lún công trình

Số thông báo mời thầu

Số báo 228 Ngày 31.11.2015

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Giá gói thầu

645.040.000 đ

Giá trúng thầu

637.770.000 đ

Nhà thầu trúng thầu

Công ty CP Tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO)

Loại hợp đồng

Hợp đồng chọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng

Theo tiến độ dự án

Quyết định phê duyệt

QĐ số 432/QĐ-VP ngày 25.12.2015 của văn phòng Bộ VH,TT&DL Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 17

Gói thầu 1

Tên dự án

Trụ sở các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên gói thầu

Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án

Số thông báo mời thầu

Số báo 185 Ngày 30.9.2015

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Giá gói thầu

1.404.573.845 đ

Giá trúng thầu

1.372.167.000 đ

Nhà thầu trúng thầu

Công ty CP Đầu tư – Xây dựng công trình Văn hóa và Đô thị

Loại hợp đồng

Hợp đồng chọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng

Theo tiến độ dự án

Quyết định phê duyệt

QĐ số 415/QĐ-VP ngày 31.3.2015 về kết quả đấu thầu gói thầu số 01 của văn phòng Bộ VH,TT&DL


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×