Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Văn phòng Bộ Vặn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/04/2015 | 16:45

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Văn phòng Bộ Vặn hóa, Thể thao và Du lịch
- Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội
- Điện thoại: 04.39438231                 Fax: 04.39439009                    
2. Tên dự án: Trụ sở các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:


1.  Tên gói thầu: Gói thầu số 18 - Bảo hiểm công trình xây dựng

2.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

3. Giá gói thầu: 588.483.949đ

4.  Giá trúng thầu: 170.345.671đ

5. Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty bảo hiểm PVI

6. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 122/QĐ-VP ngày 31/3/2015

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng chọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ dự án

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×