Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả đấu thầu: Dự án Trụ sở các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

08/01/2015 | 17:27

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Điện thoại/Fax/E-mail: 04.39438231                     
- Fax: 04.39439009     

2. Tên dự án: Trụ sở các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

Gói thầu số 3 - Tư vấn giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1.922.815.239

1.907.223.000

Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)

QĐ số 332/QĐ-VP ngày 12/12/2014

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ dự án

2

Gói thầu số 4 - Thi công phần cọc khoan nhồi và cọc ép

Đấu thầu rộng rãi trong nước

39.004.416.000

38.792.897.000

Liên doanh nhà thầu Tổng Công ty vận tải thủy và Công ty Cổ phần nền móng ĐuaFat

QĐ số 344/QĐ-VP, ngày 23/12/2014

Hợp đồng theo đơn giá cố định

240 ngày

3

Gói thầu số 5 - Thí nghiệm cọc

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1.188.855.000

1.136.000.000

Công ty CP tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO)

QĐ số 331/QĐ-VP, ngày 12/12/2014

Hợp đồng  trọn gói

180 ngày

4

Gói thầu số 7 - Cung cấp lắp đặt máy biến áp và điện ngoài nhà

Đấu thầu rộng rãi trong nước

26.116.247.000

25.909.363.000

Công ty Cổ phần cơ điện Việt Pháp

QĐ số 339/QĐ-VP, ngày 16/12/2014

Hợp đồng theo đơn giá cố định

180 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×