Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị phòng thí nghiệm Sinh lý - Sinh hóa và thiết bị huấn luyện nâng cao

17/11/2014 | 17:03

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:
Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 083.8960322                                 Fax: 083.8960319                   
2. Tên dự án: Đầu tư nghiên cứu ứng dụng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị phòng thí nghiệm Sinh lý - Sinh hóa và thiết bị huấn luyện nâng cao

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

3. Giá trúng thầu:
15.698.431.000 đồng

4. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Trung Kiên

5. Quyết định phê duyệt: số 389/QĐ-TDTTHCM ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×