Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình sửa chữa nâng cấp mặt sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo

06/12/2014 | 09:49

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trường Đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: (84)(8)38960322            Fax: (84)(8)38960319   
 
2. Tên dự án: Thi công xây lắp công trình sửa chữa nâng cấp mặt sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình sửa chữa nâng cấp mặt sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

3. Giá trúng thầu: 10.150.852.742 đồng

4. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xây dựng Hoàng Nguyên

5. Quyết định phê duyệt: Số 423/QĐ-TDTTHCM ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

6. Hình thức hợp đồng:    Hợp đồng trọn gói

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×