Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu

24/03/2017 | 15:24

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu

                                           THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
1. Tên gói thầu: Mua sắm phần mềm quản lý đào tạo của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
3. Kết quả lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn được 01 nhà thầu trong số 03 nhà thầu tham gia đấu thầu.
4. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 163/QĐ-TDTTBN ngày 21/3/2017 của Hiệu trưởng, Chủ đầu tư Trường ĐH TDTT Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm phần mềm quản lý đào tạo của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
5. Giá hợp đồng sau giảm giá: 345.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT).
(Ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn)
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH công nghệ Thiên An.
7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×