Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho sân tập Golf

15/01/2018 | 09:04

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0222.12217401    Fax: 0222.3832550
2. Tên dự án: Cải tạo hạng mục đào tạo, huấn luyện bộ môn Golf của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho sân tập Golf.
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
3. Kết quả đấu thầu: Lựa chọn được 01 nhà thầu trong số 03 nhà thầu tham gia đấu thầu.
4. Quyết định phê duyệt: Quyết định số ……/QĐ-TDTTBN ngày …/…/2018 của Hiệu trưởng, Chủ đầu tư Trường ĐH TDTT Bắc Ninh về việc Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho sân tập Golf thuộc các gói thầu “Cải tạo hạng mục đào tạo, huấn luyện bộ môn Golf” của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
5. Giá trúng thầu: 591.822.000 đồng.
(Bằng chữ: Năm trăm chín mươi mốt triệu, tám trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn./.)
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Trung Khoa Nguyễn Sport.
7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×