Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lắp đặt thiết bị Dự án đầu tư trang thiết bị thiết yếu phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ

26/11/2015 | 08:46

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02412217401     Fax: 02413832550
                    
2. Tên dự án: Đầu tư trang thiết bị thiết yếu phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu: Lắp đặt thiết bị Dự án đầu tư trang thiết bị thiết yếu phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

3. Kết quả đấu thầu: Lựa chọn được 01 nhà thầu trúng thầu trong số 03 nhà thầu tham gia đấu thầu

4. Quyết định phê duyệt số: 970/QĐ-TDTTBN ngày 20.11.2015

5. Giá trúng thầu: 1.074.618.000đ (Một tỷ, không trăm bẩy mươi bốn triệu, sáu trăm mười tám nghìn đồng chẵn).

6.  Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống

7.  Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

8.  Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×