Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo sửa chữa Sân điền kinh 2

15/12/2014 | 16:33

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 02412217401               Fax: 02413832550                 
2. Tên dự án: Cải tạo sửa chữa Sân điền kinh 2 của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1.    Tên gói thầu: Cải tạo sửa chữa Sân điền kinh 2

2.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

3.    Kết quả đấu thầu: Lựa chọn đuocjw 01 nhà thầu trong số 03 nhà thầu tham gia đấu thầu

4.    Giá trúng thầu: 9.429.343.550 đồng

5.    Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thể thao Quang Tuyến

6.    Quyết định phê duyệt: Số 912/QĐ-TDTTBN ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng, Chủ đầu tư Trường ĐH TDTT Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cải tại sửa chữa Sân điền kinh 2 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

7.    Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

8.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×