Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công nâng cấp mặt sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo của trường Đại học TDTT Đà Nẵng

06/11/2014 | 15:14

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

- Địa chỉ: Số 44 Dũng Sỹ Thanh Khê  thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0511.3759672                          Fax: 0511.3759409
- E-mail: hducchinh@gmail.com
2. Tên dự án: nâng cấp mặt sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo của trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu: Thi công nâng cấp mặt sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  
 Đấu thầu rộng rãi trong nước

Giá gói thầu: 4.719.491 (triệu đồng)

Giá trúng thầu: 4.559.810 (triệu đồng)

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 1061/QĐ-TDTTĐN ngày 28-10-2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×