Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đầu tư hệ thống thiết bị chuyên ngành sân khấu phục vụ đào tạo

06/12/2014 | 09:51

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội
- Địa chỉ: khu phố VHNT Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.37643057            Fax: 04.37643397

2. Tên dự án: “Đầu tư hệ thống thiết bị chuyên ngành sân khấu phục vụ đào tạo” của Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu: Đầu tư hệ thống thiết bị chuyên ngành sân khấu phục vụ đào tạo

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

3. Giá trúng thầu: 1.029.800.000 đ

4. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện ảnh truyền hình

5. Quyết định phê duyệt: Số 813/QĐ-SKĐAHN ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh

6. Hình thức hợp đồng:  Hợp đồng trọn gói

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×