Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ thông báo Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

08/09/2015 | 17:53

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung

1. Tên đơn vị:
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

- Địa chỉ: 85 Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, Q. Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: (0710) 3815252        Fax: (0710) 3815252

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 2792/QĐ-BVHTTDL ngày 19.8.2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu của giai đoạn I thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ.

4. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 223.360.000.000 đồng (Căn cứ theo Quyết định số 4600/QĐ-BVHTTDL ngày 30.10.2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ).

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

A

Gói thầu tư vấn

2.276.605.801

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 18: Tư vấn đấu thầu các gói xây lắp, thiết bị và các gói tư vấn

65.328.914

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III, IV/2015

Trọn gói

02 tháng/ 1 gói thầu

2

Gói thầu số 19: Giám sát thi công xây dựng Nhà bảo vệ, nhà xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật

144.167.189

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III, IV/2015

Trọn gói

Theo tiến độ xây lắp

3

Gói thầu số 20: Giám sát thi công xây dựng gói Khối Thư viện – Hiệu bộ; gói Phòng chống mối; Trạm biến áp, máy phát điện và hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà; Hệ thống PCCC

925.253.004

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu

rộng rãi

trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo tiến độ xây lắp

4

Gói thầu số 21: Thử tải tĩnh cọc Khối Thư viện – Hiệu bộ

152.362.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2015

Trọn gói

30 ngày

5

Gói thầu số 22: Bảo hiểm công trình

230.499.165

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III, IV/2015

Trọn gói

Theo tiến độ xây lắp

6

Gói thầu số 23: Quan trắc lún

330.000.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III, IV/2015

Trọn gói

Theo tiến độ xây lắp

7

Gói thầu số 24: Chứng nhận chất lượng

351.256.633

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo tiến độ xây lắp

8

Gói thầu số 25: Kiểm định VLXD

77.738.896

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo tiến độ xây lắp

B

Gói thầu xây lắp

77.633.415.907

 

 

 

 

 

 

9

Gói thầu số 26: Nhà bảo vệ, nhà xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (Đường giao thông, cấp thoát nước ngoài nhà, bể xử lý nước thải, bể PCCC, cây xanh)

10.409.183.316

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu

rộng rãi

trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III, IV/2015

Theo đơn giá cố định

07 tháng

10

Gói thầu số 27: Phòng chống mối Khối giảng đường y tế

673.838.419

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

HSYC/

HSĐX

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo tiến độ xây lắp

11

Gói thầu số 28: Khối Thư viện hiệu bộ (bao gồm phần xây lắp thông tin)

60.268.484.025

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu

rộng rãi

trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý IV/2015

Theo đơn giá cố định

12 tháng

12

Gói thầu số 29: Trạm biến áp, máy phát điện và hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà

4.021.965.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu

rộng rãi

trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

07 tháng

13

Gói thầu số 30: Hệ thống PCCC (bao gồm TB)

1.441.864.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu

rộng rãi

trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

07 tháng

14

Gói thầu số 31: Phòng chống mối Khối Thư viện hiệu bộ

818.081.147

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

HSYC/

HSĐX

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo tiến độ xây lắp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá các gói thầu

 79.910.021.708 đ (Bảy mươi chín tỷ, chín trăm mười triệu, không trăm hai mươi mốt nghìn, bảy trăm linh tám đồng)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×