Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao – Tổng cục Thể dục thể thao thông báo Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

05/08/2016 | 09:06

800x600

1. Cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao - Tổng cục Thể dục thể thao.

Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 043.7472958/043.7471981

2. Tên dự án: Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 950/QĐ-TCTDTT  ngày 22/07/2016.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao.

5. Tổng mức đầu tư: 84.268.000.000 (Tám mươi tư tỷ hai trăm sáu mươi tám triệu đồng)

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

A

Phần các công việc tư vấn và dịch vụ khác

1

Gói thầu 1:

Tư vấn lập thiết kế thi công - tổng dự toán

497.007.500

NSNN

Chỉ định thầu

 

Quý  III/2016

Trọn gói

15 ngày

2

Gói thầu 2:

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công - dự toán

4.400.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Quý  III/2016

Trọn gói

5 ngày

3

Gói thầu 3: Thẩm định giá

165.000.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Quý  III/2016

Trọn gói

5 ngày

4

Gói thầu 4:

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

113.295.559

NSNN

Chỉ định thầu

 

Quý III/2016

Trọn gói

60 ngày

5

Gói thầu 5:

Tư vấn giám sát

1.256.569.846

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, 2 túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

6

Gói thầu 6: Kiểm toán

408.784.068

NSNN

Chỉ định thầu

 

Quý III/2016

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

B

Phần công việc cung cấp hàng hoá

1

Gói thầu số 7: Xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu và các mạng LAN thành phần, thuê thiết bị CNTT tại địa điểm thi đấu

10.422.181.879

NSNN

Đấu thầu hạn chế trong nước

Một giai đoạn, 2 túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

75 ngày

2

Gói thầu số 8:

Cung cấp, lắp đặt, vận hành hệ thống thiết bị đo đếm thành tích, tính điểm Đại hội (T&S)

32.232.160.473

NSNN

Đấu thầu hạn chế trong nước

Một giai đoạn, 2 túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

75 ngày

3

Gói thầu số 9: Xây dựng, vận hành hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp Đại hội (ABGIS)

37.863.924.868

NSNN

Đấu thầu hạn chế trong nước

Một giai đoạn, 2 túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

75 ngày

Tổng  giá các gói thầu (A+B): 

82.983.324.192

 

 

 

 

 


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×