Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Cần Thơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại thành phố Cần Thơ (giai đoạn 1)

20/07/2015 | 08:57

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo:
Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ

- Địa chỉ: B24-25 đường số 01, khu đô thị mới Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại/Fax: 0710 3736602, Email : tthlttqgct@gmail.com
                    
2. Tên dự án: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại thành phố Cần Thơ (giai đoạn 1)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1.  Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Hệ thống PCCC

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước

3. Kết ủa đấu thầu: có 03 nhà thầu tham dự và chọn 01 nhà thầu trúng thầu

4. Quyết định phê duyệt số: 67/Q Đ-HLTTQGCT ngày 30/6/2015

5. Giá trúng thầu: 2.548.234.000đ (Hai tỷ năm trăm bốn mươi tám  triệu hai trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Thiên Phú

7.  Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:
120 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×