Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ thông báo kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại thành phố cần Thơ (Giai đoạn 1)

25/10/2017 | 15:40

A. Thông tin chung:

1. Cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ.
- Địa chị: B24-B25, đường số 1, Khu đô thị mới Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố cần Thơ.
- Điện thoại/ Fax: 07103.736602. Email: tthlttqgct@gmail.com
2. Tên dự án: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1).
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 3656/QĐ-BVHTTDL ngày 29/9/2017 do Thứ trưởng Lê Khánh Hải ký.
4. Chủ đầu tư: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ.
5. Tổng mức đầu tư: 95 tỷ đồng.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:
Đơn vị tính: triệu đồng. Phần công việc đã thực hiện:

TT

Nội dung công việc

 

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện

Hình

thức

hợp

đồng

Thời gian thực hiện

Văn bản phê duyệt KHĐT, kết quả lựa chọn nhà thầu

1

Chi phí thẩm định giá trang thiết bị

Công ty C phần thẩm định giá

BTVVALUE

26.512.217

Trọn

gói

Quý 111/2017

QĐ số 80/QĐ- HLQGCT ngày 27/8/2017

2

Chi phí thm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Công ty CP TV&XD Trung

Nam

6.628.129

Trọn

gói

Quý IV năm 2017

QĐ s 66/QĐ- HLQGCT ngày 24/6/2014

Tng cộng: 33.140.346 đng

Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình

thức

hợp

đồng

Thời

gian

thực

hiện

hợp

đồng

1

Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị

6.628.129.200

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quí IV năm 2017

Trọn

gói

120

ngày

2

Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT

24.325.234

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút

gọn

 

Quí IV năm 2017

Trọn

gói

45

ngày

3

Chi phí giám sát cung cấp và lắp đặt trang thiết bị

55.941.411

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút

gọn

 

Quí IV năm 2017

Trọn

gói

120

ngày

Tng cộng giá trị thực hiện: 6.708.395.845 đng

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×