Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ thông báo kế hoạch đấu thầu, Thuê chỗ nghỉ và địa điểm tập luyện cho các đội tuyển, tuyển trẻ quốc gia năm 2017

12/04/2017 | 10:05

A. Thông tin chung:

1. Cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia cần Thơ.
Địa chỉ: B24-B25, đường số 1, Khu đô thị mới Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố cần Thơ.
- Điện thoại/ Fax: 07103.736602. Email: tthlttqgct@gmail.com
2. Tên dự án: Thuê chỗ nghỉ và địa điểm tập luyện cho các đội tuyển, tuyển trẻ quốc gia năm 2017.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 242/QĐ-TCTDTT ngày 07/3/2017 do Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng.
4. Chủ đầu tư: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia cần Thơ.
5.  Tổng dự toán: 1.088.995.953 đồng (Một tỷ, không trăm tám mươi tám triệu, chín trăm chín mươi lăm ngàn, chín trăm năm mươi ba đồng)
 
                                               THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
 
B. Nội dung chính về kế hoạch chào hàng cạnh tranh:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn

vốn

Hình

Thc

lựa

chọn

nhà

thầu

Phương

thức

đấu

thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình

Thc

hợp

đồng

Thời

gian

thực

hiện

hợp

đồng

01

Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất

 

4.995.953

Ngân

sách

nhà

Chỉ

định

thầu

Một giai đoạn, môt túi

Tháng

3/2017

Trọn

gói

01 tháng


02

Thuê chỗ nghỉ và địa điểm tập luyện cho các đội tại quận Bình Thuỷ, TP. cần Thơ

710.000.000

Ngân

sách

nhà

nước

Chào

hàng

cạnh

tranh

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng

3/2017

Trọn

gói

10 tháng

03

Thuê chỗ nghỉ cho các đội tại quận Ninh Kiều, TP. cần Thơ

203.000.000

Ngân

sách

nhà

nước

Chào

hàng

cạnh

tranh.

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng

3/2017

Trọn

gói

10 tháng

04

Thuê chỗ nghỉ cho các đội tại tỉnh Vĩnh Long

171.000.000

Ngân

sách

nhà

nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng

3/2017

Trọn

gói

10 tháng

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×