Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ thông báo kế hoạch đấu thầu: Dự án Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1)

02/06/2015 | 08:31

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan:
Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ.
- Địa chỉ: B24-B25, đường số 1, Khu đô thị mới Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại/ Fax: 07103.736602. Email: tthlttqgct@gmail.com

2. Tên dự án: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1).

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 4171/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2014

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 95 tỷ đồng.

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian  thực hiện hợp đồng

1

Chi phí khảo sát phục vụ phương án thiết kế di dời đường dây 110 KV

55,00

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

01 túi hồ sơ

Quý
IV/ 2014 và Quý I/2015

Trọn gói

20 ngày

 

2

Chí phí thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời đường dây 110 KV

140,75

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

01 túi hồ sơ

Quý
IV/ 2014 và Quý I/2015

Trọn gói

30 ngày

3

Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công    dự toán di dời đường dây 110 KV

4,4

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

01 túi hồ sơ

Quý

IV/ 2014 và Quý I/2015

Trọn gói

30 ngày

4

Chi phí  tư vấn lựa chọn nhà thầu di dời đường dây 110 KV

16,933

 

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

01 túi hồ sơ

Quý I/2015

Trọn gói

30 ngày

5

Chi phí giám sát di dời đường dây 110 KV

128,234

NSNN

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Quý
I, II/2015

Trọn gói

120 ngày


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×