Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thảm trải sàn đa năng của Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia cần Thơ

05/07/2017 | 10:22

Thông tin chung:

1.Tên cơ quan: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia cần Thơ

- Địa chỉ: B24 -B25 đường số 01, khu đô thị mới Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố cần Thơ.

- Điện thoại/Fax: 0292 3736602, Email: tthlttqgct@gmail.com

2. Tên dự án: Mua sắm thảm trải sàn đa năng của Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia cần Thơ.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Nội dung chính về kết quả chào hàng cạnh tranh:

Đơn vị tính: Đồng

 

TT

Tên gói thầu

Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng canh tranh

Giá trúng thầu

Đơn vị trúng thầu

Hình

thức

hợp

đồng

Thời

gian

thực

hiện

hợp

đồng

Ghi

chú

1

Mua sắm thảm trải sàn đa năng

Quyết định số 65/QĐ-

HLQGCT ngày 08/06/2017

2.206.896.000

Công ty TNHH Trung Kiên

Trọn

gói

270

ngày

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×