Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Nhà tập luyện số 01, san nền

27/12/2014 | 11:02

A. Thông tin chung:

1. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ
- Địa chỉ: B24-25 đường số 01, khu đô thị mới Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại/Fax: 0710 3736602, Email : tthlttqgct@gmail.com             
2. Tên dự án: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu:
Gói thầu số 2 - Nhà tập luyện số 01, san nền

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

3. Kết quả đấu thầu: Có 04 nhà thầu tham gia và chọn được 01 nhà thầu trúng thầu

4. Giá trúng thầu: 16.640.118.000 đồng (mười sáu tỷ sáu trăm bốn mươi triệu một trăm mười tám nghìn đồng)

5. Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty 319

6. Quyết định phê duyệt: 127/QĐ-HLTTQGCT ngày 15/12/2014 của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ do ông Trần Chí Quân - chức vụ Giám đốc ký

7. Hình thức hợp đồng:
Hợp đồng trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 480 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×