Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

13/07/2016 | 13:35

800x600

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

 

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

- Địa điểm xây dựng: 87 Láng Hạ- Ba Đình – Hà Nội.

- Điện thoại: 04.35142189     Fax: 04.35142278   

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số 2446/QĐ-BVHTTDL ngày 08/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

5. Tổng mức đầu tư:  60.459.003.000đồng

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tư vấn:

14

Tư vấn lựa chọn nhà thầu

163.730.081

Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

Quý III năm 2016

Trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

15

Tư vấn Thẩm định HSMT, HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu

            59.129.632

Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp

Chỉ định thầu

Hợp đồng

Quý III năm 2016

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu Lập HSMT và đánh giá HSDT

16

Tư vấn quản lý dự án

  1.013.296.602

 Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III năm 2016

Trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

17

Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị

690.689.601        

Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III năm 2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

18

Tư vấn kiểm toán độc lập

477.416.500

Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

Quý I,II năm 2017

Trọn gói

30 ngày

Mua sắm:

19

Chi phí bảo hiểm công

trình

         105.059.264

Quỹ phát triển HĐ sự nghiệp

Chỉ định thầu

Hợp đồng

Quý III năm 2016

Trọn gói

theo tiến độ xây dựng, lắp đặt thiết bị

20

Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

      6.124.057.000

Quỹ Phát triển HĐ sự ghiệp  

Đấu thầu rộng rãi 

Một giai đoạn, một túi hồ sơ 

Quý III,IV năm 2016

Trọn gói 

90 ngày

21

Cung cấp, lắp đặt ghế ngồi xem phim

      7.278.697.000

Quỹ Phát triển HĐ sự ghiệp  

Đấu thầu rộng rãi 

Một giai đoạn, một túi hồ sơ 

Quý III,IVnăm 2016

 Trọn gói 

90 ngày

22

Cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim, đèn dẫn

    17.309.734.000

Quỹ Phát triển HĐ sự ghiệp  

Đấu thầu rộng rãi 

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ 

Quý III,IVnăm 2016

 Trọn gói 

90 ngày

Xây lắp:

23

Gia cố móng và Xây lắp phần thô

11.744.176.550

Quỹ Phát triển HĐ sự ghiệp 

Đấu thầu rộng rãi 

Một giai đoạn, một túi hồ sơ 

Quý III năm 2016 

Trọn gói 

60 ngày

24

Thi công nội thất phòng chiếu số 3,4,5,6

      8.393.431.749

Quỹ Phát triển HĐ sự ghiệp  

Đấu thầu rộng rãi 

Một giai đoạn, một túi hồ sơ 

Quý III,IVnăm 2016

 Trọn gói 

60 ngày

25

Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC

      1.679.535.751

Quỹ Phát triển HĐ sự ghiệp  

Đấu thầu rộng rãi 

Một giai đoạn, một túi hồ sơ 

Quý III,IV năm 2016

 Trọn gói 

60 ngày

Tổng giá gói thầu: 55.038.953.730 đồng

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×