Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia gửi thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống Điều hoà không khí

20/12/2016 | 16:52

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

- Địa chỉ: 87 Láng Hạ- Ba Đình- Hà Nội.

- Điện thoại: 04.35142189 -Fax: 04.35142278

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điều hoà không khí.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Kết quả đấu thầu:

Xếp hạng 1: Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Công trình.

4.Quyết định phê duyệt: số 478/QĐ-TTCPQG ngày 21/10/2016

5. Giá trúng thầu: 6.026.725.950 đồng

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Công trình.

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×