Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia gửi thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt ghế ngồi xem phim

20/12/2016 | 16:52

800x600

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

- Địa chỉ: 87 Láng Hạ- Ba Đình- Hà Nội.

- Điện thoại: 04.35142189 - Fax: 04.35142278

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

- Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt ghế ngồi xem phim.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Kết quả đấu thầu:

Xếp hạng 1: Liên danh Công ty Cổ phần Sao Kim và Công ty Cổ phần Nội thất hoàn thiện và Xây dựng 3D.

4.Quyết định phê duyệt: số 480/QĐ-TTCPQG ngày 25/10/2016

5. Giá trúng thầu: 6.785.549.100 đồng

6. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Sao Kim và Công ty Cổ phần Nội thất hoàn thiện và Xây dựng 3D.

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

a

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×